Załączniki do postu:
{files}

Gmina Dzikowiec informuje , że  od 25 lutego 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja 377 uczniów szkół podstawowych na zajęcia pozalekcyjne  z wykorzystaniem:

- technologii informacyjno- komunikacyjnych ( TIK),

-metody eksperymentu,

- narzędzi online - platformy TIK ( w szkołach w Dzikowcu i Wilczej Woli).

Proces rekrutacji potrwa do 30 października 2019 r.

Projekt przewiduje realizację w okresie od 28 lutego 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku zajęć z języka angielskiego, przedmiotów przyrodniczych,informatyki oraz inicjatywy i przedsiębiorczości,mających na celu zwiększenie kompetenecji kluczowych u uczniów.

Dokumenty zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej ZOEAS i do odbioru osobistego w szkołach.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie!


Wstawił: Irena Blat, 2019-03-31 18:45