Załączniki do postu:
{files}

26 czerwca 2020 r. odbędzie się rozdanie świadectw w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła  w Dzikowcu.

Świadectwa wydawane będą przez wychowawców klas według następującego harmonogramu:

klasa VIII- godz. 9.00-sala nr 2- świadectwo odbiera uczeń

klasa VII- godz. 10.00- sala nr 2 - świadectwo odbiera uczeń

klasa VI- godz. 10.30- szklany ganek- świadectwo odbiera rodzic

klasa V-godz. 11.00-szklany ganek- świadectwo odbiera rodzic

klasa IV-  godz. 11.30- szklany ganek- świadectwo odbiera rodzic

klasa III- godz. 12.00- szklany ganek- świadectwo odbiera rodzic

klasa II- godz. 12.30- szklany ganek- świadectwo odbiera rodzic

klasa I- godz. 13.00- szklany ganek - świadectwo odbiera rodzic

 

W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującymi obostrzeniami:

  • do szkoły mogę wejść tylko uczniowie klas VII i VIII,  ich rodzice pozostają na zewnątrz
  • uczeń i rodzic zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust maseczką lub w inny dopuszczony przez GIS sposób oraz dezynfekcji rąk
  • uczeń przychodzi do szkoły na wyznaczoną w harmonogramie godzinę i bezpośrednio udaje się pod wyznaczoną salę
  • uczeń bezpośrednio po zakończeniu spotkania z wychowawcą ma obowiązek opuścić budynek szkoły
  • rodzice uczniów klas I-VI  odbierają świadectwa w imieniu uczniów
  • wychowawcy klas I-VI przebywają  w szkole od godz. 10.30- dogodz. 13.30

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2020 r. o godz.18.00 w kościele parafialnym w Dzikowcu.

                                                 dyrektor szkoły Justyna Mytych


Wstawił: Irena Blat, 2020-06-23 15:08