Załączniki do postu:
{files}

DRODZY RODZICE!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020  pracę szkoły w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 regulują nowe przepisy, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W związku z tym przedstawiamy Państwu informacje dotyczące realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • Nauczyciele realizują naukę zdalnie poprzez kontakt mailowy z klasą i z uczniami.
  • Monitorowanie postępów uczniów oraz  weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie mailowo lub telefonicznie.
  • Rodzice uzyskają informację o postępach ucznia w nauce, uzyskanych przez niego ocenach także mailowo lub telefonicznie.
  • Monitorowanie frekwencji uczniów odbywać się będzie na podstawie ich aktywności; czy uczeń wykona lub nie zlecone zadania, ćwiczenia , projekty, odśle je nauczycielowi do poprawy.
  • Uczeń będzie w trakcie zdalnego nauczania korzystał z papierowych podręczników i ćwiczeń, materiałów elektronicznych przygotowanych przez nauczyciela oraz innych materiałów zalecancyh przez MEN.
  • Każdy nauczyciel będzie się starał prowadzić zdalne nauczanie zgodnie z planem lekcji.

Prosimy Państwa o zmobilizowanie dzieci do systematycznej i samodzielnej pracy. Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i pomoc dzieciom w zorganizowaniu nauki w domu.

Zapraszamy do konsultacji z nauczycielami poprzez skrzynkę :

rodzice.kontakt@onet.pl

Tutaj też możecie Państwo zgłaszać wszystkie problemy dotyczące nauki na odległość.

                                         Dyrektor i nauczyciele ZS w Dzikowcu


Wstawił: Irena Blat, 2020-03-25 10:45